Vaixells intel·ligents

El projecte europeu GALATEA es centra en la creació de Smart Ships, aplicant al transport d’embarcacions de mercaderies tecnologia innovadora en els camps del disseny, les comunicacions o la navegació

En aquest marc, el projecte KTMS té com a objectiu el desenvolupament de sistemes de navegació basats en kites. INLOC Robotics ha estat premiat amb aquest projecte, i col·laborarà amb l’empresa francesa Beyond the Sea en el modelat i desenvolupament d’un sistema de control fiable per al transport d’enormes embarcacions.

 

Sistema de propulsió auxiliar en embarcacions basades en kites

L’ús d’una font d’energia alternativa i renovable per a la propulsió d’embarcacions ha estat estudiat per la companyia Beyond the Sea des de la seva fundació en 2007. Els kites s’han utilitzat principalment per a la generació d’energia. Beyond the Sea va aplicar la mateixa tecnologia a la creació d’un sistema auxiliar de propulsió. Una de les motivacions principals per a aquesta tecnologia és la reducció de l’impacte ambiental, a causa de la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Al llarg dels anys, diverses companyies s’han unit a el projecte i s’ha desenvolupat una extensa bibliografia sobre les diferents solucions en el modelatge i control dels kites.

INLOC Robotics, que té una àmplia experiència en sistemes de navegació i control, està actualment treballant amb Beyond the Sea per crear la millor solució en el modelatge i control, donant especial importància a la seva fiabilitat, eficiència i robustesa. Un model precís (i tot i així pràctic) de sistema kite-vaixell és crític per assolir una navegació autònoma fiable i eficient. Aquest model hauria de ser prou complex per considerar la cinemàtiques i les forces rellevants implicades.

Al mateix temps hauria de ser prou simple per permetre un control realitzable amb els sensors, processadors i dades disponibles. Els kites poden volar en mode dinàmic, el que significa que fan unes trajectòries particulars durant el vol, incrementant així el vent aparent i per tant millorant les forces aerodinàmiques i la tracció sobre el vaixell. Això requereix l’estudi de la dinàmica del kite, així com la sensorització i monitorització adequades de les dades (localització del kite, esforç sobre les cordes, sensors de vent, etc.) amb l’objectiu d’aplicar la llei de control òptima.

El futur del transport de grans embarcacions

Com a resultat d’aquest desafiant i innovador projecte, GALATEA liderarà el futur del ‘transport de grans embarcacions, especialment vaixells de càrrega. L’actual transport marítim no és sostenible en termes de consum d’energia de fonts no renovables. Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i el consum de combustibles fòssils no només és rellevant econòmicament, també suposa un impacte positiu en la petjada de carboni produïda pel transport marítim.

 

Font d’imatge:
CADALEN, Baptiste. (2018). ”Modélisation Et Commande Robuste D’une Aile De Kite En Vol Dynamique Application A La Traction D’un Navire”. PhD. Thesis, L’Université De Bordeaux.

 

Esperem que t’hagi estat útil aquest article. Si tens entre mans algun projecte d’enginyeria i creus que podem ajudar-te, aquí et deixo l’enllaç on ens podràs contactar i explicar-nos més a prop d’això.