Skip to content

Enginyeria

Sistemes connectats per a millorar l’eficiència

Indústria 4.0

Amb la florida de la Indústria 4.0, diverses companyies i fàbriques van enfrontar el desafiament de l’automatització i digitalització de processos. Oferim sistemes de monitoratge i control que complementen l’automatització i la digitalització permetent una millora significativa de l’eficiència.

Robòtica

Hi ha falta de coneixement per a la localització i navegació de robots autònoms, especialment en instal·lacions enterrades. Oferim el disseny d’algorismes personalitzats que proporcionen localització precisa en 3D de dispositius mòbils.

Sistemas de control

Sistemes de control

Dissenyem i implementem sistemes de monitoratge i control amb sensors i actuadors, processadors, programari i signés, així com comunicació entre sistemes integrats i un servidor.

Vision por computador

Visió per Computador

Desenvolupem aplicacions personalitzades de visió per computador, especialment dissenyades per a detectar i identificar característiques d’un procés donat i proveir informació per a la presa de decisions.

Diseño de algoritmos

Disseny d'Algorismes

Algorítmica en general, programació i execució en el camp general de control automàtic. L’aplicació particularitzada d’aquests algorismes impulsarà els seus projectes de recerca o d’enginyeria.

Software

Software

Desenvolupament de solucions i productes en el camp de les Tecnologies de la Informació com a Microprogramari i controladors, processat de dades, integració en el núvol o programació d’interfície d’usuari.

PROJECTES

Desenvolupament d’algorismes de localització basats en mètodes d’optimització probabilística no-lineals

Implementació de sensors per a monitoratge de sediments en conduccions de clavegueram

Implementació de nous sensors per al monitoratge de sediments de canonades de clavegueram

Desenvolupament i disseny d’un sistema de monitoratge sense fil per a millorar el transport de material granulat

Implementació d’algorismes basats en visió per computador per a ajudar metges a establir un correcte diagnòstic a pacients

Integració i desenvolupament de sensors biomètrics per a l’adaptació de l’entorn mitjançant llums i sons depenent de lectures biomètriques

ROBÒTICA

Els nostres algorismes de localització, basats en els últims mètodes publicats en la literatura així com mètodes especialment dissenyats per a cada problema en particular, proporcionaran als seus dispositius una localització precisa en 3D.

Així mateix, tenim una àmplia experiència en algorismes i mètodes de navegació que permetrà als seus robots adquirir la destresa de navegar de manera autònoma, incloent tècniques avançades de detecció d’obstacles.