Skip to content

Enginyeria

Sistemes connectats per a millorar l’eficiència

Indústria 4.0

Amb la florida de la Indústria 4.0, diverses companyies i fàbriques van enfrontar el desafiament de l’automatització i digitalització de processos. Oferim sistemes de monitoratge i control que complementen l’automatització i la digitalització permetent una millora significativa de l’eficiència.

Robòtica

Hi ha falta de coneixement per a la localització i navegació de robots autònoms, especialment en instal·lacions enterrades. Oferim el disseny d’algorismes personalitzats que proporcionen localització precisa en 3D de dispositius mòbils.

Sistemas de control

Sistemes de control

Dissenyem i implementem sistemes de monitoratge i control amb sensors i actuadors, processadors, programari i signés, així com comunicació entre sistemes integrats i un servidor.

Vision por computador

Visió per Computador

Desenvolupem aplicacions personalitzades de visió per computador, especialment dissenyades per a detectar i identificar característiques d’un procés donat i proveir informació per a la presa de decisions.

Diseño de algoritmos

Disseny d'Algorismes

Algorítmica en general, programació i execució en el camp general de control automàtic. L’aplicació particularitzada d’aquests algorismes impulsarà els seus projectes de recerca o d’enginyeria.

Software

Software

Desenvolupament de solucions i productes en el camp de les Tecnologies de la Informació com a Microprogramari i controladors, processat de dades, integració en el núvol o programació d’interfície d’usuari.

PROJECTES

Implementació de sensors per a monitoratge de sediments en conduccions de clavegueram

Implementació de nous sensors per al monitoratge de sediments de canonades de clavegueram

SurVue

La formació d’escumes als decantadors i reactors biològics de les EDAR pot suposar un decrement de l’eficiència de depuració de l’aigua i un increment dels costos econòmic.

Desenvolupament i disseny d’un sistema de monitoratge sense fil per a millorar el transport de material granulat

Implementació d’algorismes basats en visió per computador per a ajudar metges a establir un correcte diagnòstic a pacients

Integració i desenvolupament de sensors biomètrics per a l’adaptació de l’entorn mitjançant llums i sons depenent de lectures biomètriques

Desenvolupament d’algorismes de localització basats en mètodes d’optimització probabilística no-lineals

ROBÒTICA

Els nostres algorismes de localització, basats en els últims mètodes publicats en la literatura així com mètodes especialment dissenyats per a cada problema en particular, proporcionaran als seus dispositius una localització precisa en 3D.

Així mateix, tenim una àmplia experiència en algorismes i mètodes de navegació que permetrà als seus robots adquirir la destresa de navegar de manera autònoma, incloent tècniques avançades de detecció d’obstacles.

 

Si desitges saber més sobre el nostre sistema SEWDEF o serveis en projectes d’enginyeria, no dubtis a contactar-nos.