El Big Data

Avui dia, l’ús de la tecnologia s’ha tornat indispensable per a la gran majoria de les persones. Pràcticament tothom posseeix un smartphone amb el qual es comunica amb els seus amics i familiars, escolta música, mira vídeos, consulta les seves xarxes socials, etc. Però, com es processen totes les dades que contínuament entren i surten dels nostres smartphones? Doncs bé, això es fa a través del Big Data.

Què és el Big Data?

El Big Data són conjunts de dades de tipus diversos, d’alta complexitat i que són rebuts en grans quantitats a velocitats molt elevades. Aquestes raons fan que no sigui possible tractar aquestes dades amb els mètodes convencionals. Normalment, el Big Data es caracteritza per les tres V’s:

3 V’s
  • Volum: les diverses empreses i xarxes socials recopilen dades de tot tipus i de diverses fonts. En el passat, hauria estat impossible emmagatzemar totes aquestes dades, però gràcies a l’abaratiment dels costos avui dia és possible.
  • Varietat: les dades no arriben en un únic format, sinó que pot tractar-se de dades numèriques, documents de text, correus electrònics, bases de dades …
  • Velocitat: els avenços tecnològics dels últims temps i la millora de la connectivitat han fet que les empreses rebin dades a una velocitat que mai abans havien hagut de gestionar.

Breu Història del Big Data

El concepte de Big Data tal com avui el coneixem va sorgir al voltant de 2005, quan la gent es va adonar de la quantitat de dades es generaven a través de serveis com Facebook o Youtube. D’aquesta manera sorgeix Hadoop, una estructura de software de codi obert per emmagatzemar i analitzar aquests grans conjunts de dades.

El sorgiment d’aquests codis permet a les empreses emmagatzemar de forma més econòmica i gestionar de manera senzilla les seves dades, potenciant així el creixement del Big Data.

En els inicis d’aquest nou avanç tecnològic, gairebé exclusivament eren els humans els que generaven grans volums de dades, però això ja no és així. El desenvolupament de l’IOT (Internet of Things) ha permès que diversos objectes, com pot ser una cafetera, pugui connectar-se a Internet, incrementant la quantitat de dades generades.

Exemples d’l’ús del Big Data

Són molts els sectors que es beneficien d’aquesta tecnologia. Per exemple, les empreses de màrqueting creen publicitats i promocions específiques per a cada usuari en funció de les dades que recopilin d’ell mateix. D’aquesta manera, si un client deixa de comprar un determinat producte o d’usar cert servei, a través d’aquestes dades poden determinar una forma de respondre millor a les necessitats d’aquest client.

Big Data

Però no tot es redueix al màrqueting, també és àmpliament utilitzat en altres sectors com el de la medicina. Mitjançant el Big Data és possible identificar signes de malalties per ajudar els metges a diagnosticar als pacients.

Un altre dels exemples de l’ús del Big Data és la creació de rutes òptimes gastant el menor combustible possible i invertint el mínim de temps. Al seu torn, també són útils per gestionar el trànsit i prevenir embussos.

 

Com hem vist, amb els milers de milions de dades que es generen actualment, el mercat del Big Data està en contínua expansió. Si és utilitzat correctament, permet crear valor per a les empreses de diverses formes, ja que ajuda a entendre millor les necessitats dels seus clients i poden anticipar-se a elles. D’aquesta manera, els permet moure’s molt més ràpid, donat que poden identificar els problemes d’una forma molt més entenedora i donar una ràpida resposta.

 

Esperem que t’hagi estat útil aquest article. Si tens entre mans algun projecte d’enginyeria i creus que podem ajudar-te, aquí et deixo l’enllaç on ens podràs contactar i explicar-nos més a prop d’això.