Skip to content

Avís legal

Al present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible des de l’adreça URL https://www.inlocrobotics.com (en endavant, lloc web), que INLOC Robotics S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegar atentament el present Avís Legal en cascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o a la pràctica empresarial.

 

 

1.- Dades del responsable titular del lloc web

Nom del titular: INLOC Robotics S.L.
Domicili social: C/Quatre Camins, 89
C.I.F.: ESB66319682
Telèfon de contacte: 934314864
Correu electrònic: info@inlocrobotics.com

INLOC Robotics S.L. és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionen d’acord a les disposicions del Reglament General de Protecció de dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de l’11 de juliol (LSSI-CE).

 

2.- Objecte

El lloc web facilita als usuaris d’aquest l’accés a informació i serveis oferts per INLOC Robotics S.L. a aquelles persones o organitzacions interessades.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una duració limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través d’aquest facilita. Per tant, l’Usuari ha de llegar atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi emprar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús poden patir modificacions.

 

3.- Accés i utilització de la Web

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït pels usuaris de la mateixa, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i utilització de la web no exigeix inscripció prèvia o registre dels usuaris de la mateixa.
3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

En cap cas es guardaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat d’altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares, no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 

4.- Continguts de la Web

Les llengües emprades pel titular de la web seran el castellà, el català i l’anglès. INLOC Robotics S.L. no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de la llengua de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
INLOC Robotics S.L. podrà modificar els continguts sense avís previ, així com suprimir i modificar aquests dins la web, així com la manera en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests pugui ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’INLOC Robotics S.L., ni remetre publicitat o informació emprant els serveis o la informació que es posa a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per l’apertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confoses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’INLOC Robotics S.L.

 

5.- Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a INLOC Robotics S.L, assolint totes les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que es troba establert en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

6.- Limitació de responsabilitat

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de la exclusiva responsabilitat de qui el realitza. INLOC Robotics S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se d’aquest accés o ús. INLOC Robotics S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com conseqüència de:


– La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui emprat per la connexió als serveis i continguts de la web
– Un mal funcionament del navegador
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix


INLOC Robotics no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’apertura d’altres. INLOC Robotics S.L. no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis a què pugui accedir l’usuari per medi d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
INLOC Robotics S.L. no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir a la seva web o altres webs a les què s’hagin accedir a través d’enllaços d’aquesta web.

 

7.- Ús de la tecnologia «COOKIE»

El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que s’estableix a la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

 

8.- Navegació

Els servidors d’Internet poden recollit dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser emprades per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà als logs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet per a que les comunicacions es puguin realitzar. Tanmateix, l’adreça IP podrà ser emprada per a realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de manera totalment transparent a la seva navegació.

 

9.- Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualsevol altre element del lloc web són propietat d’INLOC Robotics S.L., i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’INLOC Robotics S.L. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de ser de caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a INLOC Robotics S.L., qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acció similar, de tot o part dels continguts de la web, pel que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’INLOC Robotics S.L.

 

10.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. INLOC Robotics S.L. i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pugui correspondre, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’accés o ús de la web. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, INLOC Robotics S.L. i l’usuari, es sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Cabrils.