Solucions de clavegueram

La inspecció de clavegueram es va fer obligatòria sota la Directiva Europea 91/271/CEE emesa pel Consell de la Unió Europea. Es regeix per la Normativa de la Unió Europea UNE-EN 13508-2:2003 + A1:2012, que normalitza la manera d’informar de les inspeccions, responsabilitzant al titular del clavegueram (públic o privat) del manteniment del clavegueram.

Inloc Robotics ofereix diverses solucions de clavegueram a l’hora de trobar defectes, tant amb el servei SEWDEF on detectem automàticament els defectes trobats en el clavegueram com SEWCAM, on l’usuari té les eines necessàries per a la detecció de defectes de manera manual.

Solucions de clavegueram robotitzat

Actualment, el manteniment dels claveguerams es realitza amb inspeccions del sistema, utilitzant robots teleoperats (trams inferiors a 800 mm) o enviant al propi operari si el tram és prou gran. En fer-lo, les falles poden ser detectades i reparades. A més, el manteniment segueix un cronograma d’emergència i basat en el temps en el qual es modela la vida útil de la infraestructura amb un marge significatiu.

Importància del manteniment del clavegueram

Segons estudis recents, la principal font de problemes imprevistos en els sistemes de clavegueram són causats ​​per esquerdes, superfícies o juntes erosionades, intrusió d’arrels i col·lapse de canonades.

Un mal funcionament causat per un d’aquests defectes pot provocar greus problemes ambientals, socials i de salut pública.

Els desbordaments d’aigua resultants poden causar inundacions locals, soscavar el paviment i les cases, o contaminar les aigües subterrànies i altres fonts d’aigua.

Per aquesta raó, és necessari realitzar un manteniment adequat per a evitar qualsevol d’aquestes falles catastròfiques.

Inconvenients de manteniment de clavegueram

Hi ha tres factors que impacten profundament en l’acompliment del manteniment.

  • Un és la freqüència de les inspeccions, augmentar-la permetrà una programació de manteniment més precisa (manteniment predictiu millorat) i donarà com a resultat menys falles catastròfiques.
  • Tenint en compte que una transmissió de vídeo és l’única eina que els inspectors tenen disponible per a emetre judicis, aquestes estimacions són molt inexactes i subjectives.
  • Normalment, la visualització del vídeo d’inspecció es realitza dues vegades. Primer, en el lloc, mentre es fa la inspecció i un altre després en les oficines.

Automatització del manteniment de clavegueram

Segons estudis de mercat d’inspeccions de clavegueram realitzats per INLOC Robotics SL, el cost per metre lineal ronda els 1,5-3 EUR a Espanya. Extrapolant aquest cost i tenint en compte que la longitud total del clavegueram a Europa s’estima en uns 3 Mkm, el cost total europeu d’inspecció oscil·la entre 4500 M EUR i 9000 M EUR per a un cicle complet d’inspecció dels sistemes de clavegueram. Això fa que qualsevol millora en el procés del cicle de manteniment de clavegueram tingui un gran impacte en termes de temps i cost.

Un sistema automatitzat que sigui capaç de detectar i quantificar els defectes del clavegueram no sols reduiria el temps emprat pels operadors i la seva subjectivitat, sinó que també permetria una inspecció més freqüent dels claveguerams i, per tant, detectaria defectes crítics de manera primerenca. Això pot conduir a un canvi de paradigma en la manera en què es mantenen els claveguerams.

El sistema INLOC Robotics SL SEWDEF té la solució

INLOC Robotics SL ja ofereix solucions de clavegueram noves per a l’automatització de les inspeccions de clavegueram i per extensió el seu manteniment.

SEWDEF automatitza l’informe usant la gravadora de vídeo durant una inspecció de clavegueram. Aquest innovador sistema pot superar els inconvenients esmentats anteriorment.

La freqüència de les inspeccions es pot augmentar, ja que un operador no dedica temps a realitzar l’informe. La subjectivitat està assegurada per un sistema automàtic que millora la qualitat dels informes. I els models de sistema de clavegueram basats ​​en la vida útil es poden millorar molt.

 

Si vols saber més sobre el nostre sistema SEWDEF, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.