Pous de registre i inspecció en pous

Un pou de registre és el punt d’accés a qualsevol infraestructura subterrània. Com a tal, els sistemes de clavegueram disposen d’un conjunt distribuït de pous de registre, també anomenats pous d’inspecció, que són crucials per a l’adequada inspecció, neteja i manteniment del clavegueram.

En aquest article veurem alguns conceptes bàsics sobre els pous de registre, la importància que tenen en la inspecció del clavegueram, els diferents tipus d’estructures i els materials usats en la seva fabricació. A més, veurem un tipus particular d’inspecció dissenyat especialment per fer-se en pous.

Pous de registre i càmeres d’inspecció

Com s’ha esmentat prèviament, el propòsit principal dels pous de registre és proporcionar un punt d’accés al sistema de clavegueram per a la neteja i la inspecció. També permeten la connexió de diferents canonades al clavegueram, per exemple en el cas de seccions de claveguera que canvien de mida o direcció.

Els pous tenen principalment dues parts:

  • La càmera, que és la cavitat que connecta una o més línies de clavegueres

  • La secció vertical (o xemeneia), que connecta la càmera amb l’exterior

La xemeneia té secció circular, cosa que millora la resistència a la compressió produïda per la terra. Sovint són estructures prefabricades de formigó, encara que també són possibles pous de plàstic o fibra de vidre. Per a pous profunds, es poden fabricar amb una escala adherida, per permetre l’accés humà.

Tanmateix, a la majoria de les inspeccions modernes basades en càmeres, com les analitzades pel nostre sistema SEWDEF, l’entrada física d’una persona no és necessària.

Finalment, la part superior de la xemeneia finalitza amb una tapa de registre, per protegir el pou i impedir-ne l’accés no autoritzat. A continuació veurem les característiques principals de les tapes de registre.

Tapes de registre al clavegueram

Les tapes de registre serveixen com a protecció tant pel propi pou de registre com per prevenir l’accés accidental a animals o persones. El material usat en la fabricació ha de ser resistent i pesat, per assegurar que es mantindrà en la seva posició malgrat el trànsit o el pas de persones per sobre.

Aquesta és la raó per la qual sovint els materials usats són el ferro o el formigó. Atès que en molts casos les tapes són aixecades manualment, altres materials poden utilitzar-se per reduir el seu pes, com a fibra de vidre o altres materials compostos.

Les tapes de registre no tanquen el pou hermèticament. De fet, es construeixen amb petits forats, o en alguns casos com a reixetes. En qualsevol cas, hi ha almenys tres bones raons per crear aquests forats:

  • Els gasos produïts a l’interior de les clavegueres, que poden ser perjudicials o corrosius, són evacuats a través dels forats a la tapa de registre
  • Especialment en el cas de les reixetes, els forats faciliten l’evacuació de l’aigua des del carrer, prevenint inundacions
  • Hi ha diferents mètodes per extreure les tapes de registre. Encara que algunes eines es basen en imants, aprofitant el fet que les tapes es fabriquen amb materials metàl·lics, els petits forats poden servir per elevar les tapes utilitzant eines clàssiques basades al principi de la palanca

Per què les tapes de registre són circulars?

Encara que les tapes de registre poden tenir diferents formes, com ara quadrades o rectangulars, aquestes són típicament rodones. També hi ha algunes raons interessants per fer-ho. Algunes són:

  • Les tapes de registre circulars són fàcilment produïdes i transportades
  • La instal·lació també se simplifica (no cal una orientació particular)
  • Les tapes circulars no poden caure a l’interior del pou
  • Les tapes amb forma circular requereixen menys àrea (i per tant menys material) per cobrir la mateixa amplada que una tapa quadrada

Inspeccions a pous de registre

Els vídeos d’inspecció de clavegueram s’obtenen introduint un robot amb una càmera a través del pou de registre, i tot seguit conduint-lo a través de la claveguera. El vídeo d’inspecció s’enregistra i posteriorment s’analitza bé manualment o usant un sistema automàtic de detecció de defectes com SEWDEF.

Aquesta forma tradicional d’inspecció té l’avantatge de registrar possibles defectes des de posicions prou properes per tenir una bona estimació de la posició i la severitat del defecte. No obstant això, cal una mica de temps a moure el robot al llarg de la canonada, i en molts casos la mobilitat es veu restringida per obstacles o sediments. En alguns casos fins i tot el robot acaba encallat al mig de la canonada.

Una alternativa a la inspecció de clavegueres tradicionals consisteix a realitzar una inspecció des del pou de registre, introduint pel pou una càmera especialment dissenyada per a això, muntada en una estructura que simplement fa baixar la càmera pel pou d’inspecció per a examinar les canonades connectades al pou.

El principal avantatge d’aquest mètode és que redueix el temps d’inspecció. Un cop la càmera està situada davant de la canonada, les seccions més allunyades poden ser analitzades mitjançant zoom.

Tot i que els dos tipus d’inspecció es diferencien en la seva execució, i per tant també els tipus de vídeos obtinguts són diferents, el sistema SEWDEF pot treballar amb tots dos, proporcionant una forma ràpida, fiable i automàtica d’analitzar i reportar defectes a la xarxa de clavegueram.

Manteniment de la boca d’accés del clavegueram

El manteniment de la boca d’accés del clavegueram és essencial per a mantenir el sistema de clavegueram funcionant correctament i evitar reparacions costoses en el futur.

Tenir coneixement de la boca de clavegueram i com està connectat a altres components, com a tancs sèptics, és un actiu inavaluable. Prendre’s el temps per a investigar i comprendre el sistema ajuda a crear un pla per al manteniment i les reparacions en el futur, assegurant que els problemes potencials amb la boca de clavegueram s’aborden abans que es converteixin en un problema.

 

Si vols saber més sobre el nostre sistema SEWDEF, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.