Materials de canonada de clavegueram

Les canonades de clavegueram existeixen des de fa molts anys. A mesura que la tecnologia ha anat avançant, els materials de les canonades de clavegueram també han evolucionat, concloent en una gran varietat de materials els quals podem trobar avui dia gairebé tots a terra.

Alguns materials de les línies de clavegueram utilitzats al segle XIX eren maons, ciment i fusta. Ara, les canonades de plàstic també són molt populars com el PVC. Cadascú té les seves necessitats de manteniment, característiques i una vida útil diferent.

Vegem les característiques dels diferents tipus de canonades de clavegueram.

Consideracions sobre els materials de les canonades de clavegueram

El tipus de material de canonada de clavegueram seleccionat pot variar depenent d’alguns factors. Es pot considerar la corrosió, el cost, els requisits de seguretat, la temperatura i les condicions geològiques en seleccionar el material. Algunes característiques clau del material de la canonada de clavegueram són el factor de soscavació, la resistència a la corrosió (tant interna com externa), l’hermeticitat a les fuites i les característiques hidràuliques.

Els fabricants de canonades ara segueixen requisits estàndard per a materials específics de canonades de clavegueram on s’especifiquen característiques com ara càrregues (classes), diàmetre intern i gruix de paret, però això varia molt amb els diferents materials i mètodes de construcció de les canonades de clavegueram.

Materials de canonada de clavegueram populars

Els materials de clavegueram varien segons l’antiguitat de la propietat i la ubicació. A continuació es mostren alguns materials comuns utilitzats per a la construcció de claveguerams:

Canonada de formigó

Hi ha dos tipus de canonades de formigó per a clavegueram: PCCP i RCP. La canonada cilíndrica de formigó pretensat (PCCP) s’utilitza per a canonades de força i la seva construcció pot ser de cilindre encastat (EC) o de cilindre revestit (LC). La canonada de concret reforçat (RCP) s’usa principalment per a línies de gravetat.

Aquest material és ideal per a instal·lacions de sistemes de canonades duradores. Algunes característiques notables d’aquest material de canonada de clavegueram són:

  • Força: Aquesta és una de les canonades de drenatge més fortes disponibles.
  • No inflamable: les canonades de formigó no es cremen.
  • Consideracions ambientals: Per la seva llarga vida i, en alguns casos, l’ús de materials naturals/reciclats per a la fabricació és molt amigable amb el medi ambient.

Canonada de plàstic

La canonada de plàstic està feta de plàstic termoplàstic o termoestable. Aquest material tendeix a ser resistent a l’atac d’àcids, compostos orgànics i químics.

Els plàstics termoestables són rígids després de la fabricació i no es poden reformar. Sovint es fabriquen d’acord amb els requisits específics del comprador i poden incloure revestiments de diferents composicions per a usos químics específics.

Els termoplàstics poden canviar de forma quan s’escalfen. Els plàstics comuns utilitzats en la fabricació de canonades inclouen polivinil (PVC) i polietilè (PE). La canonada de PVC és el material de canonada de plàstic més utilitzat perquè és fort, lleuger i una mica flexible.

Canonada de ferro dúctil

Aquest tipus de material per a canonades de clavegueram és una conseqüència de la indústria de canonades de ferro colat. Les millores en la indústria metal·lúrgica van afegir la capacitat de deformar lleugerament la canonada sense esquerdar-la. Aquest material de línia de clavegueram es va convertir ràpidament en el material estàndard per a servei d’alta pressió per a diversos usos (gas, aigua, etc.). A més, aquest material té alta resistència a l’impacte, alta resistència al desgast, alta resistència a la tracció i ductilitat i resistència a la corrosió.

Canonada d’argila vitrificada

Aquest és un dels materials de canonada de clavegueram més antics. Està compost d’argila triturada i barrejada que es forma en tubs, després s’asseca i es cou en una successió de temperatures. Aquest material és fort, resistent a la corrosió química i resistent a la calor.

 

Altres materials utilitzats per a la construcció d’embornals inclouen maons, argiles vitrificades o canonades de gres, canonades de ciment i formigó, fibrociment i embornals d’acer i plàstic.

Quina canonada és millor per a la canonada d’aigües residuals?

Com acabem de veure, hi ha diferents materials de canonada de clavegueram disponibles per al seu ús. Cadascun d’aquests materials té els seus propis avantatges i desavantatges que han de tenir-se en compte en seleccionar el millor material per a un projecte.

Les canonades de ciment per a clavegueram solen ser l’opció més econòmica, però poden ser més pesades i difícils d’instal·lar que altres materials.

Les canonades de plàstic per a clavegueram són lleugeres, fàcils d’instal·lar i relativament econòmiques, però la seva integritat estructural pot no ser tan bona com la d’altres materials.

Les canonades de clavegueram de ceràmica tendeixen a ser l’opció més duradora, però també poden ser costoses i difícils d’usar.

Finalment, les canonades de ferro colat ofereixen una excel·lent resistència i durabilitat, però poden oxidar-se amb el temps i requereixen més manteniment que altres materials.

En seleccionar el millor material per a un projecte, és important sospesar acuradament tots aquests avantatges i desavantatges. En definitiva, l’elecció del material de clavegueram depèn de diversos factors com el cost, la durabilitat i el tipus de deixalles que es transporten.

La característica comuna dels materials de canonada de clavegueram

Encara que hi ha molts més materials per a canonades de clavegueram, i tots tenen molts beneficis per a situacions específiques, tots tenen una cosa en comú. Necessiten manteniment, i les inspeccions de clavegueram són obligatòries per garantir el correcte funcionament de les canonades de clavegueram.

SEWDEF permet als clients revisar ràpidament les inspeccions de canonades de clavegueram tenint en compte el material de la canonada de clavegueram. Això permet prendre accions localitzades abans que els problemes empitjorin.

 

Si vols saber més sobre el nostre sistema SEWDEF, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.