Sistemes de clavegueram

En el passat, les ciutats solien ser molt menys higièniques pel fet que les deixalles fluïen pels carrers. Actualment, el treball de transport de residus es realitza sota terra amb l’ajuda de sistemes de clavegueram.

Aquest article dona una visió general sobre les infraestructures de clavegueram, els tipus comuns que existeixen i que s’estan construint actualment, l’impacte que aquestes tenen en el medi ambient i el manteniment requerit que aquests sistemes necessiten realitzar amb freqüència.

La infraestructura dels sistemes de clavegueram

Les deixalles són generades per l’acció humana quotidiana, com dutxar-se o tirar de la cadena. Aquests residus estan composts per diferents productes químics que necessitaran un tractament especial per motius d’higiene.

El procés per a fer-lo està format per una sèrie d’elements: arquetes, desguassos pluvials, canonades, estacions de bombament, sobreeixidors pluvials i plantes de tractament.

Tota la xarxa està connectada per grans canonades que cobreixen un espai molt gran del subsol d’una ciutat.

Aquesta estructura de canonades té com a objectiu transportar les aigües residuals des dels múltiples llocs de generació dels residus, com els habitatges, fins a una planta de tractament o abocament.

Quant al transport de les aigües residuals, és recomanable i habitual aprofitar la força de gravetat per a minimitzar els costos de tenir sistemes de bombament.

 

Existeixen diferents tipus de sistemes de clavegueram sanitari, aquests es poden classificar en clavegueram combinat i clavegueram separat:

  • Clavegueram combinat: aquest tipus de sistema de clavegueram basat en la gravetat transporta aigües pluvials i residuals juntes en el mateix sistema de canonades i túnels a una planta de tractament o lloc d’eliminació. Per tant, les aigües residuals es dilueixen quan plou.

    Les aigües pluvials no contaminades solament dilueixen les aigües residuals, però el desavantatge d’aquest sistema és que les aigües pluvials poden estar en contacte amb deixalles als carrers que podrien tenir substàncies tòxiques, oli, grassa, partícules de terra i altres materials orgànics que poden causar la contaminació de l’aigua.

    La contaminació de l’aigua és especialment problemàtica quan hi ha un augment del desbordament en la planta de tractament. El desbordament de clavegueram combinat (CSO, per les seves sigles en anglès) ocorre quan hi ha una tempesta de pluja forta i duradora que causa una quantitat d’aigües residuals major de l’esperada. Aquest problema pot provocar inundacions en edificis amb substàncies tòxiques en l’aigua contaminada.

    A més, per a evitar el contacte de l’aigua contaminada amb les persones, els sistemes d’alleujament transporten les deixalles humanes i industrials a rius o rierols que causaran un impacte negatiu en el medi ambient, afectant la naturalesa i els animals. Per aquesta raó, aquest sistema no s’utilitza amb tanta freqüència en l’actualitat quan es construeixen noves infraestructures de clavegueram.

  • Clavegueram separat: aquest sistema també es basa en la gravetat, però transporten les aigües pluvials i les aigües residuals per separat en tenir un clavegueram simplificat dedicat per a recol·lectar i transportar les aigües residuals domèstiques a través de canonades, i una infraestructura de drenatge pluvial que drena l’excés de pluja del sòl (generalment situat en carrers pavimentats o estacionaments que aprofiten la gravetat).

    Aquest mètode de disseny d’infraestructura és l’alternativa que ajuda a no provocar el desbordament del clavegueram combinat. No obstant això, la penetració d’aigües pluvials en les canonades de clavegueram d’aigües residuals és un problema que encara no s’ha resolt en molts casos a causa dels aparellaments de canonades sense protecció.

Manteniment de sistemes de clavegueram

Les canonades de les xarxes de clavegueram sofreixen molt mal amb el temps degut a la deterioració o al transport potencial de substàncies tòxiques. Existeix una gran quantitat de defectes que poden ocórrer (que normalment es defineixen i expliquen en un document de normalització), s’inclouen defectes de rendiment com a arrels o sediments i defectes estructurals com a esquerdes, desplaçaments de juntes o col·lapses.

Aquests defectes afectaran l’acompliment de la infraestructura de clavegueram, causant a més un impacte negatiu en el medi ambient i la salut pública. A més, la reposició de claveguerams danyats és molt costosa per les característiques de la infraestructura. Per aquestes raons, tenir controls freqüents a través de tota la infraestructura és una tasca crucial a seguir.

Gràcies a la tecnologia, la tasca de manteniment no necessita la cerca i localització activa de defectes al llarg de les canonades per mà d’obra, ja que pot automatitzar-se amb robots que recorren les canonades i graven l’interior del clavegueram.

Després d’això, els vídeos també es poden processar amb mètodes impulsats ​​per intel·ligència artificial, com SEWDEF, per a detectar automàticament tots els defectes que apareixen en el vídeo i generar un informe que detalla les troballes.

 

Si vols saber més sobre el nostre sistema SEWDEF, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.