Intel·ligència artificial en sistemes de clavegueram

La intel·ligència artificial en sistemes de clavegueram és una tecnologia emergent que utilitza algorismes avançats i tècniques d’aprenentatge automàtic per a millorar la gestió i el funcionament de les xarxes de clavegueram.

Té el potencial de revolucionar la forma en què monitorem, mantenim i optimitzem la nostra infraestructura de clavegueram. Implica l’aplicació d’algorismes d’intel·ligència artificial per a analitzar dades d’inspeccions de clavegueram, com a imatges de CCTV, per a identificar i classificar defectes en canonades de clavegueram.

Com funciona la intel·ligència artificial de clavegueram?

La intel·ligència artificial (IA) de clavegueram és una tecnologia que utilitza algorismes de IA per a analitzar dades d’inspeccions de canonades de clavegueram per circuit tancat de televisió (CCTV). El seu objectiu és avaluar l’estat de la infraestructura de clavegueram subterrani i identificar possibles defectes o problemes. Així és com funciona:

 1. Recopilació de dades: Es realitzen inspeccions de CCTV per a capturar imatges de vídeo de les canonades de clavegueram. Aquestes inspeccions impliquen enviar un robot o un rastrejador equipat amb una cambra al sistema de clavegueram per a registrar l’estat de les canonades.
 2. Càrrega de dades: Les imatges de CCTV gravades es carreguen en una plataforma en el núvol dissenyat específicament per a dades de clavegueram, com SEWDEF. Aquesta plataforma emmagatzema de manera segura les dades i els fa accessibles per a la seva anàlisi.
 3. Anàlisi d’intel·ligència artificial: Els algorismes de IA analitzen les imatges de CCTV per a detectar i identificar automàticament diversos tipus de defectes en les canonades de clavegueram. Aquests defectes inclouen trencaments, desplaçaments, esquerdes, corrosió, obstruccions o altres problemes estructurals.
 4. Modelatge de deterioració: La IA s’utilitza per a desenvolupar models de deterioració per a canonades de clavegueram basats en dades de CCTV. Aquests models tenen com a objectiu predir l’estat futur de les canonades i estimar la seva vida útil romanent.
 5. Anàlisi i suport de decisions: Les plataformes de IA com SEWDEF proporcionen eines d’anàlisis que ajuden els planificadors d’actius a prioritzar les activitats de reparació i manteniment.
 6. Col·laboració i optimització del flux de treball: SEWDEF permet la col·laboració entre enginyers, planificadors d’actius i equips de camp. Agilitza els fluxos de treball, accelera la producció d’inspeccions de CCTV i eleva la qualitat de l’anàlisi de dades de clavegueram.

A manera de resum, la tecnologia de IA de clavegueram ofereix diversos beneficis, inclosa la reducció de costos, una major eficiència i una presa de decisions basada en una major informació.

En automatitzar l’anàlisi de les imatges de CCTV, redueix la necessitat d’una inspecció manual i accelera el procés d’avaluació. Aquesta tecnologia també millora la col·laboració i la comunicació entre les parts interessades involucrades en la gestió de la infraestructura de clavegueram.

Per què la IA de clavegueram és tan important?

La IA de clavegueram és important perquè millora l’eficiència en la gestió del clavegueram, prevé malalties, redueix costos i protegeix el medi ambient. A continuació veiem al detall la importància:

 • Gestió eficient de clavegueram: La intel·ligència artificial ajuda a optimitzar el funcionament dels sistemes de clavegueram en predir i prevenir problemes com a bloquejos, fugides i desbordaments. En analitzar dades de sensors, mesuradors de flux i altres fonts, els algorismes de IA identifiquen patrons i anomalies, la qual cosa permet un manteniment proactiu i una assignació de recursos eficient.
 • Gestió de dades: Aquesta capa consisteix a gestionar bases de dades SIG que contenen representacions de fenòmens geogràfics, modelant la seva geometria (ubicació i forma) i les seves propietats o atributs. La recopilació i gestió d’aquestes dades sol constituir la major part del temps i els recursos financers d’un projecte, molt més que altres aspectes com l’anàlisi i el mapatge.
 • Estalvi de costos: En detectar i abordar els problemes de clavegueram des del principi, la IA ajuda a reduir els costos associats amb les reparacions d’emergència, els danys a la infraestructura i la neteja ambiental. Permet que les empreses de serveis públics prioritzin les activitats de manteniment i assignin els recursos de manera efectiva, la qual cosa resulta en un estalvi significatiu de costos a llarg termini.
 • Millors preses de decisions: La intel·ligència artificial en sistemes de clavegueram proporciona a les empreses de serveis públics informació en temps real i dades procesables per a prendre decisions informades. Analitza grans volums de dades de manera ràpida i precisa, la qual cosa permet a les empreses de serveis públics optimitzar el rendiment del sistema de clavegueram, planificar actualitzacions d’infraestructura i assignar recursos en funció de les necessitats reals.
 • Protecció ambiental: La IA en clavegueram juga un paper crucial en la protecció del medi ambient en minimitzar els desbordaments de clavegueram i reduir la descàrrega d’aigües residuals sense tractar en cossos d’aigua. En monitorar i analitzar contínuament les dades del sistema de clavegueram, els algorismes de IA detecten problemes potencials i activar alertes, la qual cosa permet intervencions oportunes per a prevenir la contaminació ambiental.
 • Salut i seguretat públiques millorades: La gestió eficaç del clavegueram és essencial per a la salut i la seguretat públiques. Ajuda a identificar possibles perills per a la salut, com a fugides o desbordaments de clavegueram, i permet que les empreses de serveis públics prenguin mesures immediates per a mitigar els riscos. També millora la confiabilitat general i la resiliència dels sistemes de clavegueram, la qual cosa garanteix l’eliminació segura de les aigües residuals.

 

En conclusió, la IA de clavegueram ofereix nombrosos beneficis, que inclouen major eficiència, estalvi de costos, millor presa de decisions, protecció ambiental i millora de la salut i la seguretat públiques. En aprofitar el poder de la IA, optimitzem la gestió dels sistemes de clavegueram i garantim el funcionament sostenible i de confiança de la nostra infraestructura d’aigües residuals.

Com la IA millora la salut general dels sistemes de clavegueram?

La metodologia tradicional d’avaluació de la condició de CCTV té els inconvenients que el temps requerit per a revisar visualment els vídeos d’inspecció de CCTV i identificar defectes és alt, la subjectivitat de l’operador a l’hora de prendre decisions i sovint les condicions de camp per a la inspecció visual són difícils.

La IA de clavegueram exerceix un paper crucial en la prevenció de desbordaments de clavegueram i millora la salut general dels nostres sistemes de clavegueram.

Amb el monitoratge en temps real, combinat amb solucions i sensors d’aigua intel·ligents, permet recopilar i analitzar dades contínuament. Els algorismes de IA detecten anomalies i problemes potencials en la xarxa de clavegueram, com a nivells alts d’aigua o bloquejos, la qual cosa permet una intervenció proactiva abans que ocorrin desbordaments.

L’anàlisi impulsada per IA d’imatges de CCTV per a la detecció precoç de defectes identifiquen i classifiquen defectes en canonades de clavegueram, com a esquerdes, corrosió o obstruccions. En detectar aquests problemes des del principi, les activitats de manteniment i reparació es programen ràpidament, evitant una major deterioració i reduint el risc de desbordaments de clavegueram.

IA Sewdef
IA Sewdef

L’anàlisi predictiva pronostica la probabilitat de desbordaments de clavegueram en funció de dades històriques i monitoratge en temps real. En analitzar patrons i tendències, els algorismes de IA proporcionen informació sobre les àrees del sistema de clavegueram que tenen un major risc de desbordament, la qual cosa permet un manteniment específic i actualitzacions d’infraestructura per a evitar tals incidents.

Finalment, les plataformes de IA de clavegueram ofereixen eines d’anàlisis personalitzables que ajuden en els processos de planificació i presa de decisions.

IA de SEWDEF

La intel·ligència artificial de SEWDEF amb el desenvolupament d’algorismes, permet identificar automàticament els defectes de les imatges d’inspecció, contribuint a la salut i funcionalitat general dels sistemes de clavegueram.

El nostre servei SEWDEF és un sistema automàtic de detecció de defectes en xarxes de clavegueram basat en intel·ligència artificial i visió artificial. Analitza els vídeos de la xarxa de clavegueram a la recerca de defectes i mostra informació de les condicions i el rendiment del sistema de clavegueram.

Per a saber més sobre el sistema SEWDEF:

Desafiaments de la IA de clavegueram

Si bé la IA de clavegueram ofereix molts beneficis, també existeixen alguns desafiaments associats amb la seva implementació i ús. Aquests són alguns dels principals desafiaments:

Qualitat de les dades

La precisió i la qualitat de les dades són crucials per a l’èxit de la IA de clavegueram. La qualitat de les imatges de CCTV pot variar i les dades recopilades poden ser incomplets o inconsistents, la qual cosa afecta la precisió dels algorismes de IA.

Cost

La implementació de IA en clavegueram és costós i requereix inversió en maquinari i programari. El cost de modernitzar els sistemes de clavegueram existents amb sensors i altres tecnologies intel·ligents també són ser una barrera per a l’adopció.

Privacitat i seguretat de dades

Utilitzar IA implica la recopilació i l’emmagatzematge de dades confidencials, com a imatges de CCTV i informació del sistema de clavegueram. Garantir la privacitat i la seguretat d’aquestes dades és fonamental per a evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut.

Experiència tècnica

Es requereix experiència tècnica en algorismes de IA, aprenentatge automàtic i visió per computadora. La falta de personal qualificat en aquestes àrees és un desafiament per a les organitzacions que busquen implementar IA de clavegueram.

Integració amb sistemes existents

La integració de la IA de clavegueram amb els sistemes i fluxos de treball existents és un desafiament. Les plataformes de IA de clavegueram han de ser compatibles amb un altre programari i maquinari utilitzat en la gestió de la infraestructura de clavegueram, i el procés d’integració és complex.

Compliment normatiu

S’han de complir amb els requisits normatius relacionats amb la privacitat de les dades, la seguretat i la protecció del medi ambient. Assegurar el compliment d’aquestes regulacions és un desafiament, especialment en escenaris complexos de gestió d’infraestructura de clavegueram.

Exemples de IA en clavegueram

La IA s’està utilitzant de diverses maneres per a millorar la gestió i el manteniment dels sistemes de clavegueram. Aquests són alguns exemples d’intel·ligència artificial de clavegueram en acció:

Gestió intel·ligent de desbordaments de clavegueram

S’utilitza per a gestionar els desbordaments de clavegueram. Mitjançant l’anàlisi de dades de sensors i altres fonts, els algorismes de IA prediuen quan és probable que ocorrin i prendre mesures proactives per a prevenir-los.

Inspecció de clavegueram

S’utilitza per a inspeccionar canonades de clavegueram i identificar defectes, com a esquerdes, corrosió i obstruccions. En analitzar les imatges de CCTV, els algorismes de IA detecten aquests problemes des del principi, la qual cosa permet reparacions i manteniment ràpids.

Monitoratge en temps real

La IA s’utilitza per a monitorar els sistemes de clavegueram en temps real. En recopilar i analitzar dades de sensors i altres fonts, els algorismes de IA detecten anomalies i problemes potencials, com a nivells alts d’aigua o patrons de flux inusuals, la qual cosa permet una intervenció proactiva per a evitar desbordaments de clavegueram.

Manteniment optimitzat

En analitzar les dades de clavegueram, els algorismes de IA identifiquen àrees que requereixen manteniment o reparacions i prioritzar aquestes àrees en funció de la gravetat dels defectes o la deterioració. Aquest enfocament basat en dades permet l’assignació efectiva de recursos i redueix el risc de falles.

Conclusió

En general, si bé la intel·ligència artificial de clavegueram ofereix molts beneficis, també existeixen diversos desafiaments associats amb la seva implementació i ús. Aquests desafiaments inclouen la qualitat de les dades, el cost, la privacitat i la seguretat de les dades, l’experiència tècnica, la integració amb els sistemes existents i el compliment normatiu. Abordar aquests desafiaments és fonamental per a garantir l’adopció i implementació reeixides de la IA de clavegueram en la gestió de la infraestructura de clavegueram.

La IA de clavegueram és una tecnologia de gran importància que té el potencial de revolucionar la forma en què administrem els nostres sistemes de clavegueram. En aprofitar el poder de la IA, optimitzem la gestió dels sistemes de clavegueram i garantim el funcionament sostenible i de confiança de la nostra infraestructura d’aigües residuals.

 

Esperem que t’hagi estat útil aquest article. Si tens entre mans algun projecte d’enginyeria i creus que podem ajudar-te, aquí et deixo l’enllaç on ens podràs contactar i explicar-nos més a prop d’això.