Estàndards per a l’avaluació de l’estat del clavegueram

L’avaluació de l’estat del clavegueram és un aspecte fonamental del manteniment i la gestió de la infraestructura del clavegueram. L’avaluació de l’estat de la infraestructura del clavegueram ajuda a identificar defectes, riscos potencials i prioritzar el manteniment o la reparació.

Els estàndards d’avaluació de condicions ajuden els equips de clavegueram a trobar un llenguatge comú i compartit per a determinar l’estat de la infraestructura de clavegueram.

Aquests estàndards i els esquemes de codificació associats amb ells difereixen d’una regió a una altra. No obstant això, tots comparteixen el mateix objectiu de traduir els resultats de les inspeccions de clavegueram en dades de fàcil comprensió per a garantir que les decisions d’operació i manteniment estiguin ben informades.

Estàndards comunament utilitzats

A continuació es mostra els estàndards d’avaluació de l’estat del clavegueram més comunament utilitzats:

  • NASSCO (Amèrica del Nord)

  • EN13508-2 (Unió Europea)

  • MSCC (Regne Unit)

  • WSAA (Australia)

 

Encara que aquests són alguns dels més utilitzats, existeixen molts altres estàndards d’avaluació de l’estat dels embornals a tot el món, com el ISYBAU (Alemany) o el NZWWA (Nova Zelanda).

El nostre servei SEWDEF treballa amb els 4 sistemes més comuns, però si el teu projecte requereix un altre estàndard d’avaluació, ens adaptarem ràpidament a les teves necessitats.

NASSCO (Amèrica del Nord)

NASSCO és una organització comercial nord-americana sense fins de lucre establerta en 1976. El seu propòsit és augmentar la consciència sobre l’envelliment de la infraestructura subterrània i brindar solucions viables a través de l’educació, els recursos tècnics i la defensa de la indústria.

L’objectiu principal de NASSCO és investigar, capacitar i educar a membres i no membres sobre la rehabilitació de serveis públics subterranis.

L’organització està compromesa a establir estàndards industrials per a l’avaluació, manteniment i rehabilitació de canonades subterrànies i a garantir l’acceptació i el creixement continus de les tecnologies sense rases.

NASSCO ha desenvolupat múltiples publicacions que cobreixen diversos temes, inclòs el Manual de pràctiques, el Manual de l’inspector, les Pautes d’especificacions i la Guia d’avaluació sense rases per a rehabilitació.

EN13508-2 (Unió Europea)

EN13508-2 és una norma europea per a la recerca i avaluació de sistemes de drenatge i clavegueram fora d’edificis. Es va introduir en 2006 i és la segona i última versió de l’estàndard d’avaluació per a sistemes de drenatge i clavegueram a la Unió Europea.

La norma s’aplica des del punt on les aigües residuals surten d’un edifici, sostre o barranc d’una carretera, fins al punt on es descarreguen.

EN13508-2 especifica un sistema de codificació per a la descripció de l’estat intern de desguassos, embornals, pous de registre i cambres d’inspecció.

El sistema de codificació s’utilitza per a establir l’estat dels sistemes de drenatge i clavegueram mitjançant inspecció, codificació d’estat i consideració de factors externs i una altra informació rellevant.

L’estàndard està dissenyat per a proporcionar un llenguatge comú i compartit i així determinar l’estat de la infraestructura de clavegueram i traduir els resultats de les inspeccions de clavegueram en dades fàcilment comprensibles per a garantir que les decisions d’operació i manteniment estiguin ben informades.

MSCC (Regne Unit)

El Manual de classificació de condicions de clavegueram (MSCC) és el sistema de codificació de defectes estàndard nacional creat pel Centre de Recerca de l’Aigua (WRc) i utilitzat en tot el Regne Unit. És essencial per a gestionar el clavegueram públic i drenatges laterals, així com per a protegir les inversions en infraestructura subterrània.

Cada versió del MSCC té com a objectiu millorar l’anterior, tenint en compte noves tecnologies i mètodes d’avaluació actualitzats. MSCC 5 és l’última versió de WRc i ofereix modificacions importants als codis relacionats amb drenatges, embornals, registres i cambres d’inspecció.

També inclou nous codis d’observació del revestiment, d’acord amb les normes europees.

WSAA (Australia)

L’Associació de Serveis d’Aigua d’Austràlia (WSAA) és el principal organisme industrial que representa la indústria de l’aigua urbana a Austràlia. Els seus membres brinden serveis d’aigua i clavegueram a més de 20 milions d’australians.

WSAA produeix codis i estàndards nacionals per a la indústria de l’aigua urbana a Austràlia.

L’última edició és el codi WSA05, que es va publicar en 2020. Se centra en l’avaluació de l’estat dels actius interns de conductes com a embornals, desguassos sanitaris i pluvials.

El codi està dissenyat per a garantir que les inspeccions es duguin a terme de manera consistent i que els resultats s’informin en un format estandarditzat, la qual cosa facilita la comparació de l’estat de diferents actius.

La importància de mantenir-se actualitzat amb les últimes versions dels estàndards

És fonamental mantenir-se actualitzat amb les últimes versions dels estàndards d’avaluació de l’estat del clavegueram.

A mesura que la tecnologia d’inspecció de clavegueram continua evolucionant, les avaluacions de condició canvien, la qual cosa resulta en versions que tenen en compte nous mètodes d’inspecció.

En mantenir-se actualitzats amb les últimes versions dels estàndards, els equips de clavegueram asseguren que estan utilitzant les pautes i codis més actualitzats per a identificar i categoritzar els defectes de clavegueram.

També és important tenir en compte que diferents regions poden tenir diferents versions del mateix estàndard o estàndards completament diferents.

Manual de classificació de condicions de clavegueram
Manual de classificació de condicions de clavegueram

SEWDEF i els estàndards d’avaluació

SEWDEF utilitza els estàndards per a l’avaluació de l’estat del clavegueram més comunament utilitzats. En aquest post parlem de la certificació NASSCO i com INLOC Robotics és membre NASSCO.

El nostre servei SEWDEF és un sistema automàtic de detecció de defectes en xarxes de clavegueram basat en intel·ligència artificial i visió artificial. Analitza els vídeos de la xarxa de clavegueram a la recerca de defectes i mostra informació de les condicions i el rendiment del sistema de clavegueram.

Per a saber més sobre el sistema SEWDEF:

Tots els estàndards comparteixen el mateix objectiu?

Tots aquests estàndards comparteixen el mateix objectiu de traduir els resultats de les inspeccions de clavegueram en dades fàcilment comprensibles i així garantir que les decisions d’operació i manteniment estiguin ben informades.

Per exemple, el manual WRc és un estàndard àmpliament utilitzat al Regne Unit per a l’avaluació de l’estat del clavegueram. Classifica els embornals en tres categories (A, B i C) segons qüestions crítiques, com la grandària de l’embornal i el flux de trànsit.

Als Estats Units, NASSCO va desenvolupar un conjunt d’estàndards de codificació basats en el sistema WRc, que s’han convertit en l’estàndard de la indústria per a codificar defectes de canonades.

Naturalesa evolutiva de les avaluacions de condicions

La naturalesa evolutiva de les avaluacions de condicions es refereix a com les avaluacions canvien i es desenvolupen amb el temps, adaptant-se a noves metodologies, enfocaments i necessitats.

Algunes de les formes en què han evolucionat les avaluacions de l’estat del clavegueram degut als avanços en la tecnologia d’inspecció són les càmeres visuals i infraroges, tècniques de sonar/ultrasòniques, inspecció de defectes basada en visió, tecnologies d’inspecció multisensor, marcs d’avaluació de condició automatitzats o sistema de codificació d’inspecció visual.

Alguns aspectes rellevants sobre la naturalesa evolutiva de les avaluacions de condicions són:

Innovació i desenvolupament

Implica la cerca de nous enfocaments i metodologies per a millorar els processos d’avaluació.

Consideració de diferents aspectes

Les avaluacions de condicions han de tenir en compte diversos aspectes, com la naturalesa de la recerca, els recursos disponibles, els aspectes a avaluar i el tipus d’informació existent i accessible.

Adaptació a la realitat

Les avaluacions evolutives reconeixen que la realitat és dinàmica i requereix orientació sobre com procedir i què decidir.

 

En resum, els avanços en la tecnologia d’inspecció han portat al desenvolupament de mètodes nous i més precisos per a avaluar les condicions de les canonades de clavegueram. Aquests avanços han permès inspeccions més detallades, avaluacions més precises i decisions més informades sobre reparacions i manteniment.

Conclusió

Aquests estàndards i els esquemes de codificació associats amb ells poden diferir d’una regió a una altra, i existeixen molts estàndards d’inspecció a tot el món, alguns dels quals poden usar-se només en un sistema o ciutat específics, mentre que uns altres s’usen en tot l’estat i el país.

Els estàndards d’avaluació exerceixen un paper crucial per a ajudar els equips de clavegueram a determinar l’estat de la infraestructura de clavegueram. Aquests estàndards proporcionen un llenguatge i un marc comú per a avaluar les condicions del clavegueram, la qual cosa ajuda en la presa de decisions informades i estratègies de manteniment.

 

Esperem que t’hagi estat útil aquest article. Si tens entre mans algun projecte d’enginyeria i creus que podem ajudar-te, aquí et deixo l’enllaç on ens podràs contactar i explicar-nos més a prop d’això.