Inspecció d’Infraestructures i Gestió de Clavegueram

Quant costa inspeccionar la infraestructura enterrada? I potser el més important, quant costa no fer aquestes inspeccions? La Intel·ligència Artificial ens pot ajudar amb la inspecció de clavegueram?

Vivim en un món on les aglomeracions urbanes s’han convertit en l’ecosistema majoritari de la població humana. Cada vegada hi ha més persones que viuen en entorns urbans, i les ciutats són cada vegada més grans. I perquè aquests ecosistemes siguin sostenibles per a la vida humana, han d’estar equipats amb infraestructures que permetin l’accés a necessitats tan bàsiques com l’aigua potable i el sanejament. I aquestes infraestructures són cada vegada més complexes, difícils de dissenyar i construir, i difícils de mantenir.

Recursos per a la gestió d’ infraestructures

Els recursos per a la gestió i el manteniment d’infraestructures són sempre finits, i és imprescindible prendre les decisions adequades a l’hora de prioritzar on aplicar aquests recursos per evitar danys i accidents amb conseqüències que poden ser catastròfiques.

En els últims anys, la millora de la tecnologia de sensors, l’adquisició de dades i la tecnologia informàtica ha donat lloc al naixement de millors sistemes de gestió d’infraestructures amb la incorporació gradual de gestió d’actius i el canvi de paradigma de la inspecció correctiva a la inspecció preventiva.

No obstant això, infraestructures enterrades com el sanejament i les infraestructures de clavegueram encara requereixen inspeccions regulars de càmeres robot per comprovar l’estat real de la infraestructura. Després de tot, els sistemes de gestió donaran informació tan bona com les dades amb què s’alimenten. I la quantitat de dades a analitzar pot convertir-se en un coll d’ampolla difícil d’evitar.

SEWDEF y la detecció automàtica de defectes de clavegueram

Un sistema automàtic de detecció de defectes de clavegueram mitjançant l’anàlisi de les imatges obtingudes en la inspecció es converteix en un assistent artificial que permet que aquesta inspecció preventiva de milers de quilòmetres de clavegueram enterrat sigui ara possible i factible.

Sewdef

Gràcies a un sistema d’intel·ligència artificial optimitzat per a canonades de sanejament, es poden analitzar grans volums de dades per obtenir resultats objectius, fiables, consistents en el temps i estandarditzats.

Els costos operatius es milloren significativament i es poden prendre decisions adequades en l’aplicació de recursos on siguin més necessaris per mantenir el funcionament de la infraestructura a un nivell òptim i evitar costos directes i indirectes derivats del mal estat o el deteriorament advenit i accelerat.

 

SEWDEF és un sistema automàtic de detecció de defectes de clavegueram que, a través d’un sistema d’intel·ligència artificial allotjat al núvol, els algoritmes d’auto localització robòtica i “Deep Machine Learning” permet identificar i localització automàtica de defectes en canonades de clavegueram de forma ràpida i eficaç. Amb SEWDEF, els gestors d’infraestructures ara poden integrar dades d’estat real en els seus algoritmes predictius i millorar radicalment les seves decisions a l’hora d’utilitzar recursos.

 

 

Esperem que t’hagi estat útil aquest article. Si vols saber més sobre SEWDEF i l’automatització de detecció de defectes en el clavegueram, aquí us deixem l’enllaç on ens podràs contactar i saber més de tots els beneficis que obtindràs amb SEWDEF.