Sensors sense Fils

Què són els sensors sense fils?

Els sensors sense fils són eines de mesurament compostes per transmissors, que converteixen els senyals dels instruments de control de procés en transmissió de ràdio. Aquest senyal de ràdio és interpretada per un receptor que després converteix el senyal sense fil a una sortida desitjada específica, com pot ser un corrent analògic.

Xarxa de sensors sense fils

Una xarxa de sensors sense fils es basa en dispositius (nodes) que són capaços d’obtenir informació del seu entorn, processar-la localment i comunicar-la a través d’enllaços sense fils fins a un node central de coordinació.

Els dispositius són unitats autònomes que consten d’un microcontrolador, una font d’energia, un radiotransceptor (RF) i un element sensor.

H2020 Projecte HERMES (2017-2018)

Inloc Robotics va treballar en el projecte HERMES durant els anys 2017 i 2018.
 

Va ser al projecte Europeu H2020 pel desenvolupament de vagons de càrrega i instal.lacions inteligents i flexibles.

Sensores Biométricos

Sensors sense Fils

INLOC va ser responsable del disseny i desenvolupament de sistemes de monitorització wireless per la millora del transport de mercaderia de materials granulars.

Tens al cap un projecte amb sensors sense fils?