Skip to content

Robots Autònoms

Què són els Robots Autònoms?

Un robot autònom és un tipus de robot que pot comprendre i moure’s pel seu entorn de manera independent. Tenen la característica de reconèixer i aprendre del seu entorn per a prendre decisions independentment.

Els robots autònoms són màquines intel·ligents capaces de fer tasques en el món per si mateixes, sense control humà explícit. Trobem exemples molt diversos en magatzems, logística, salut, hostaleria, agricultura i moltes altres situacions.

Per a què serveixen els robots autònoms?

Els robots autònoms s’utilitzen per a millorar la velocitat i la precisió de les operacions rutinàries, especialment en espais d’emmagatzematge i fabricació. En treballar un robot autònom juntament amb humans redueix el risc de lesions dels empleats en situacions perilloses.

Projecte ASIR (2018-2022)

Sensores Biométricos

Robots Mòbils Autònoms

 

L’objectiu del projecte ASIR és desenvolupar un prototip per un sistema automàtic d’inspecció de clavegueram.

Aquest engloba tres objectius principals:

  1. Desenvolupar un robot autònom permetent així inspeccions molt més freqüents, eficients i segures de les zones internes de les canonades de clavegueram de molt difícil accés. El robot inclourà un algorisme que li permetrà navegar per canonades amb un diàmetre mínim de 20 cm.
  2. Desenvolupar una solució per a obtenir diagnòstics automàtics i anotacions de la condició del sistema basades en els vídeos filmats pel robot.
  3. Desenvolupar un sistema de gestió de les dades rebudes per utilitzar-les amb anàlisis temporals així com GIS i altres dades per entendre i minimitzar costos de manteniment i reparacions.

El rol principal d’INLOC se centra en els objectius (2), per la detecció automàtica de defectes adaptant el producte DLDDS als standards Danesos, i (1) per la localització i navegació autònoma del robot.

ASIR es financia per la IFD a Dinamarca, essent un projecte d’Investigació participat per dues Universitats Daneses (AalborgSDU), tres companyies d’aigua (Aarhus VandHOFORVandCenter Syd) i algunes companyies tecnològiques incloent companyies d’inspecció de clavegueram (FKSSlamson), una companyia de serveis de software (Envidan), i dues companyies de robòtica (TinyMobileRobots i INLOC). La durada estimada del projecte és de tres anys i mig, començant al novembre de 2018 i té un pressupost total de 24M DKK; dels quals 13M DKK provenen del Fons d’Innovació Danès.

 

Robot mòbil autònom

Un robot mòbil autònom (AMR) és un tipus de robot que comprèn i es mou a través del seu entorn sense ser supervisat directament per un operador o limitat a una ruta fixa predeterminada.

Una de les característiques a destacar en els robots mòbils col·laboratius és que s’executen en entorns dinàmics i treballen al costat dels humans, els quals poden sentir-se completament segurs i còmodes amb aquesta tecnologia.

Si vols saber més sobre els nostres sistemes SEWDEF i SEWCAM, o serveis en projectes d’enginyeria com el presentat en aquesta pàgina, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Tens cap dubte?