Skip to content

Robots Autònoms

Projecte ASIR (2018-2022)

Sensores Biométricos

Robots Móviles Autónomos

 

L’objectiu del projecte ASIR és desenvolupar un prototip per un sistema automàtic d’inspecció de clavegueram.

Aquest engloba tres objectius principals:

  1. Desenvolupar un robot autònom permetent així inspeccions molt més freqüents, eficients i segures de les zones internes de les canonades de clavegueram de molt difícil accés. El robot inclourà un algorisme que el permetrà navegar per canonades amb un diametre mínim de 20 cm.
  2. Desenvolupar una solució per a obtenir diagnòstics automàtics i anotacions de la condició del sistema basades en els videos filmats per el robot.
  3. Desenvolupar un sistema de gestió de les dades rebudes per utilitzar-les amb anàlisis temporals així com GIS i altres dades per entendre i minimitzar costos de manteniment i reparacions.

El rol principal d’INLOC se centra en els objectius (2), per la detecció automàtica de defectes adaptant el producte DLDDS als standards Danesos, i (1) per la localització i navegació autónoma del robot.

ASIR es financia per la IFD a Dinamarca, essent un projecte d’Investigació participat per dues Universitats Daneses (AalborgSDU), tres companyies d’aigua (Aarhus VandHOFORVandCenter Syd) i algunes companyies tecnològiques incloent companyies d’inspecció de clavegueram (FKSSlamson), una companyia de serveis de software (Envidan), i dues companyies de robòtica (TinyMobileRobots i INLOC). La durada estimada del projecte és de tres anys i mig, començant al novembre de 2018 i té un pressupost total de 24M DKK; dels quals 13M DKK provenen del Fons d’Innovació Danès.

 

Tens cap dubte?