Skip to content

Perfilat de Sediments 3D

Acumulació de Sediments

L’acumulació de sediments és un problema comú a les xarxes de clavegueram. Pot provocar problemes de rendiment (obstruccions que poden derivar en inundacions), i fins i tot problemes sanitaris (com ara la presència de substàncies químiques o bacteriològiques perilloses).

Caracterització 3D de sediments a l'interior de col·lectors

La motivació principal d’aquest projecte és determinar el perfil 3D de la sedimentació en un tub per optimitzar la planificació d’actuacions correctives.

La nostra solució inclou nous sensors per al monitoratge de sediments dins les canonades de clavegueram incloent la transmissió diària de dades a un servidor cloud mitjançant un transceptor 3G.

El projecte ha estat desenvolupat per a Soluciones Avanzadas del Agua, Servicios y Medioambiente, empresa pertanyent al grup Global Omnium. S’ha realitzat un primer desplegament a Rocafort, València, Espanya.

El sistema s’ha instal·lat i provat en tres pous de registre. Cada dispositiu es va programar per prendre i enviar dades un cop al dia. La figura de dalt  mostra un núvol de punts obtingut per una càmera 3D en un d’aquests pous de registre, en la que el pou de registre i el tub s’han segmentat en diferents colors. També es mostra la posició de la càmera, estimada només a partir del coneixement de les dimensions del pou de registre. La sortida del sistema inclou el nivell de sedimentació en l’eix longitudinal del tub. El nostre sistema és capaç d’oferir gràfiques comparatives pels nivells de sedimentació en dies consecutius.

Aquest treball s’ha publicat i presentat a la conferència de la IWA 2020 a Copenhagen.

Conclusions

L’objectiu principal d’aquest projecte és la caracterització 3D del perfil de sediments en una canonada per a una posterior millora i optimització del manteniment en la xarxa de clavegueram.

Aquesta problemàtica es pot preveure a través de predir l’evolució de la sedimentació a l’interior dels col·lectors, i aplicant el tractament adequat abans que el problema es manifesti.

Si vols saber més sobre els nostres sistemes SEWDEF i SEWCAM, o serveis en projectes d’enginyeria com el presentat en aquesta pàgina, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Vols saber més sobre el monitoratge de sediments de canonades de clavegueram?