Xarxa de Sanejament

La xarxa de sanejament és una de les infraestructures més importants i esteses a nivell mundial. És crucial per a la salut i l’economia de totes les ciutats.

S’utilitza per a canalitzar les aigües residuals de tornada al cicle de l’aigua i com a mètode de drenatge per a evitar inundacions, la qual cosa redueix el risc de brots de malalties transmeses per l’aigua, com el còlera i la febre tifoidal.

Per tant, les xarxes de sanejament de l’aigua no sols han de mantenir-se netes, sinó que també han d’inspeccionar-se contínuament per a detectar danys estructurals, deterioració de les canonades i fallades en la construcció per a evitar inundacions locals a la ciutat, flux d’aigües fecals cap als soterranis, pertorbacions del trànsit, erosió de carrers i superfícies, i la contaminació de les aigües subterrànies i de les aigües receptores locals.

Per què és important la inspecció de la xarxa de sanejament?

En l’actualitat, existeix a nivell mundial una tendència indefectible a fer més esforços en la inspecció de la xarxa de sanejament, recolzada en molts casos per la normativa nacional que pretén impulsar la transició de les inspeccions de canonades amb caràcter reactiu per a localitzar trencaments i altres patologies a inspeccions preventives amb la finalitat de conèixer l’estat general de la xarxa de clavegueram.

Per a trobar possibles defectes, s’inspeccionen els col·lectors i la xarxa de sanejament mitjançant imatges gravades des de càmeres de TV.

Estas imágenes se analizan manualmente por parte de un operario, dando lugar a un informe sujeto a la percepción subjetiva y experiencia del operador, además de la inversión de un número significativo de horas en la realización de una tarea repetitiva.

Xarxes de Sanejament

El nostre sistema SEWDEF pot ajudar a complir l’objectiu del manteniment integral de les xarxes de sanejament. SEWDEF és un sistema automàtic basat en intel·ligència artificial i visió per computador que analitza els vídeos de la xarxa de clavegueram a la recerca de defectes. L’objectiu és que aquesta anàlisi sigui totalment automàtic i objectiu, donant lloc a resultats fiables i replicables de manera ràpida.

Objectius a l’hora d’inspeccionar una xarxa de sanejament

L’objectiu principal en automatitzar les tasques de visionat de vídeo i elaboració d’informes d’inspecció de la xarxa de sanejament és obtenir resultats fiables i replicables de manera ràpida, permetent estandarditzar el sistema de gestió d’actius mitjançant l’ús de codis i nomenclatura única.

Els defectes detectats es poden classificar en 4 subgrups, seguint la classificació de la normativa UN-13508, d’aplicació a la Unió Europea. SEWDEF també és capaç de proporcionar resultats sobre la base d’altres estàndards de codificació de defecte com per exemple el d’UK (WRC), NASSCO (USA) o el WSAA (Austràlia).

A més, els següents objectius també es compleixen:

  • Registre històric de totes les inspeccions realitzades
  • Evolució temporal de l’estat dels trams inspeccionats i coneixement de la seva deterioració

Beneficis d’automatitzar la inspecció de la xarxa de sanejament

Els beneficis són clars:

  • Anàlisi més ràpida de vídeos del sistema de clavegueram a la recerca de defectes permetent estalviar en costos de personal que actualment revisa els vídeos manualment
  • Augment de l’eficiència en el procés d’enregistrament, depenent de la situació fins al 50%, al no ser necessari revisar durant l’enregistrament i poder gravar-se el vídeo a velocitat més elevada
  • Subministrament de dades per a la priorització de les actuacions preventives de la xarxa de sanejament
  • Uniformització de la informació rebuda i facilitat en el seu processament per a plataformes integrals de gestió d’actius

Conclusions

Actualment, existeix una gran inversió en infraestructures a nivell mundial i, més concretament, en renovació de les xarxes de sanejament, que cada vegada són més antigues i propenses a una constant deterioració. En la majoria de les ocasions, no és fins que s’ha produït un trencament o un col·lapse d’un tram de la xarxa de clavegueram, que es realitzen inspeccions per a localitzar el defecte i procedir a la seva reparació.

Els nostres clients afirmen que el sistema SEWDEF els permet fer inspeccions preventives de trams de la seva xarxa de clavegueram de manera més eficient, sense necessitat d’analitzar els incidents in-situ. Així, gràcies a SEWDEF, que aplica IA en les inspeccions, s’estan detectant danys, problemes estructurals i es revisa l’estat de neteja de manera ràpida, permetent planificar les accions correctives abans d’una notificació d’avaria, permetent-los proporcionar millor servei i més ràpid.

 

Esperem que t’hagi estat útil aquest article. Si estàs interessat en nou servei SEWDEF i creus que podem ajudar-te, aquí et deixo l’enllaç on ens podràs contactar i explicar-nos més a prop d’això.