Skip to content

Visió per Computador

Què és la visió per computador?

La visió per computador o també coneguda com a visió artificial és una sèrie d’eines i processos que obtenen, processen i analitzen imatges del món real per al seu posterior tractament en un ordinador.

La visió per computador és la subcategoria de la intel·ligència artificial (IA) que s’enfoca a construir i usar sistemes digitals per a processar, analitzar i interpretar dades visuals.

Com funciona la visió per computador?

La visió per computador funciona en tres passos bàsics a l’hora de tractar una imatge:

 1. Adquisició
  • Les imatges s’adquireixen en temps real a través de vídeo, fotos o tecnologia 3D per a la seva posterior anàlisi.
 2. Processat
  • Els models d’aprenentatge automatitzen gran part d’aquest procés, però també s’entrenen afegint milers d’imatges etiquetades.
 3. Identificació
  • El pas final interpreta, identifica o classifica un objecte.

Algorismes basats en la visió per computadora

A l’octubre de 2015, INLOC va ser seleccionat com a soci de ARNICA, un projecte finançat pel 7PM que tracta sobre el suport robòtic a l’avaluació geriàtrica.

Visió per Computador

Visió per Computador

Pots trobar més informació en la pàgina d’inici de ECHORD ++ o contactant-nos directament, on t’ajudarem amb els teus dubtes o projectes que tinguis entre mans.

El nostre paper principal en aquest projecte sobre el suport robòtic a l’avaluació geriàtrica va ser la implementació d’algorismes basats en la visió per computadora per a ajudar els metges a establir una avaluació adequada de l’ancià.

Les dades mèdiques són una de les fonts d’informació més importants perquè mèdics no passin hores analitzant manualment les dades dels pacients. La indústria de la salut ha adoptat de manera ràpida les noves solucions d’automatització, inclosa la visió per computadora.

Quins són els seus usos més comuns de la visió per computador?

 • Alimentació

La visió artificial és un clar exemple d’utilització en el control de qualitat, elaboració i selecció dels productes alimentaris, on els sistemes de visió per computador supervisen el desenvolupament dels productes en totes les seves fases.

 • Tràfic

El seguiment i l’estimació del flux de trànsit basat en drons i càmeres també ha estat possible gràcies als avanços en el camp de la visió artificial.

 • Lectura de text i codis de barres

Com la majoria dels productes tenen codis de barres, es pot aplicar amb èxit una tècnica de visió per computadora anomenada OCR per a detectar, verificar, convertir i traduir automàticament els codis de barres en text llegible.

Aquest procediment ajuda a identificar productes mal etiquetatges, brinda informació sobre dates de venciment, informa sobre la quantitat de productes en la revista i realitza un seguiment dels paquets en totes les etapes del desenvolupament del producte.

 • Medicina

A l’hora de prendre radiografies i les seves tècniques per a detectar tumors malignes.

 • Construcció

El sector de la construcció està adoptant ràpidament la tecnologia de visió artificial i l’aprofita per a la inspecció d’infraestructura, detecció de riscos en el lloc de treball o manteniment predictiu.

 • Agricultura

El sector agrícola ha estat testimoni dels models d’intel·ligència artificial en àrees com el monitoratge de cultius i rendiment, collita automatitzada, anàlisi de les condicions climàtiques, monitoratge del bestiar o la detecció de malalties de les plantes.

 • I molts altres

I molts altres sectors i àrees trobem aplicacions on s’aplica la visió per computadora com ara detecció d’insectes, escaneig d’inventari per a reposició automàtica de productes en botigues, analitzar imatges de cambres per a detectar activitats sospitoses i alertar al personal, trànsit per als vianants, …

Com hauràs deduït, els avantatges de la visió per computadora són moltes i destaquen a l’hora de verificar, mesurar, detectar, capturar moviments, seguretat, reconeixement, etc…

Si vols saber més sobre els nostres sistemes SEWDEF i SEWCAM, o serveis en projectes d’enginyeria com el presentat en aquesta pàgina, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Tens cap dubte?