El futur del clavegueram

Els sistemes de clavegueram són essencials per a la salut pública i la protecció del medi ambient. No obstant això, aquests enfronten diversos desafiaments, inclòs l’envelliment de la infraestructura, el creixement demogràfic i el canvi climàtic.

Per tant, és essencial explorar el futur del clavegueram i com evolucionarà en els pròxims anys. A continuació, veurem el futur del clavegueram i cap a on va encaminat.

La necessitat de sistemes de clavegueram sostenibles

El desafiament del desenvolupament sostenible requereix que les ciutats busquin millores dràstiques en els sistemes que sustenten les seves funcions vitals. Els sistemes de clavegueram no són una excepció.

El futur del clavegueram passa per ser sostenible, cosa que significa que ha de mitigar el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i el consum d’energia, adaptar-se als impactes del canvi climàtic com l’augment de les precipitacions i les sequeres, recuperar els recursos presents en les aigües residuals i contribuir a la conservació mundial de la naturalesa i els ecosistemes mitjançant l’emissió de menys contaminants.

 

Qualitat de l'aigua

Els sistemes de clavegueram sostenibles milloren la qualitat de l’aigua en rius, badies i altres cossos d’aigua.

Aigües pluvials

La gestió sostenible d’aigües pluvials redueix els problemes associats a la gestió del sistema de clavegueram municipal en temps de pluja.

Canvi climàtic

El clavegueram ha d’adaptar-se als patrons climàtics canviants i a la necessitat de desenvolupar infraestructures més resilients.

L’impacte del canvi climàtic en el clavegueram

L’impacte del canvi climàtic en el sistema de clavegueram és una preocupació creixent.

És probable que el canvi climàtic afecti la forma en què gestionem les aigües residuals en el futur. Segons el futur, el clavegueram ha d’adaptar-se als patrons climàtics canviants i a la necessitat de desenvolupar infraestructures més resilients.

El canvi climàtic està provocant precipitacions més freqüents i intenses, que en molts casos sobrepassen la capacitat dels sistemes de clavegueram i provoquen inundacions i desbordaments d’aigües residuals.

A mesura que augmenta el nivell de la mar, les zones baixes corren el risc de sofrir inundacions, la qual cosa causen danys a la infraestructura de clavegueram i provoquen desbordaments d’aigües residuals.

El canvi climàtic també causa condicions de sequera, que redueixen la quantitat d’aigua disponible per a rentar i diluir les aigües residuals en el sistema de clavegueram.

Com mitigar l’impacte del canvi climàtic en el clavegueram?

Per a mitigar l’impacte del canvi climàtic en el sistema de clavegueram és necessari implementar mesures.

L’ús d’infraestructura verda, com a jardins de pluja i sostres verds, ajuda a capturar i absorbir l’aigua de pluja, reduint la quantitat d’aigua que ingressa al sistema de clavegueram.

Millorar la infraestructura de clavegueram per a augmentar la capacitat i millorar la resiliència davant fenòmens climàtics extrems ajuda a prevenir inundacions i desbordaments d’aigües residuals.

Les mesures de conservació de l’aigua, com a vàters i aixetes de baix flux, redueixen la quantitat d’aigua que ingressa al sistema de clavegueram, la qual cosa ajuda a prevenir desbordaments durant condicions de sequera.

Canvi climàtic en clavegueram
Canvi climàtic en clavegueram

Solucions innovadores per a la gestió de clavegueram

Una de les solucions més prometedores per al futur del clavegueram és el desenvolupament de solucions innovadores que puguin abordar el problema mundial de les deixalles humanes.

El futur del clavegueram ha de centrar-se en solucions descentralitzades i basades en la naturalesa, així com en la importància de veure les aigües residuals com un recurs i no com a contaminants.

El paper de la tecnologia en la gestió del clavegueram

La tecnologia exercirà un paper crucial en el futur del clavegueram. La intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic optimitzen els processos de tractament i milloren l’eficiència dels sistemes de clavegueram, tal com ho fa SEWDEF.

El futur del clavegueram ha de centrar-se en el desenvolupament de noves tecnologies i enfocaments per al tractament d’aigües residuals, com l’ús d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per a optimitzar els processos de tractament.

Intel·ligència Artificial (IA)

La IA s’utilitza per a automatitzar l’anàlisi d’imatges de CCTV, la qual cosa redueix la necessitat d’inspecció manual i accelera el procés d’avaluació. A més, la IA prediu la probabilitat de desbordaments de clavegueram en funció de dades històriques i monitoratge en temps real, la qual cosa permet un manteniment específic i actualitzacions d’infraestructura per a evitar tals incidents.

Sensors

Els sensors situats en les xarxes de clavegueram detecten i alerten sobre possibles bloquejos o sobrecàrregues abans que es converteixin en problemes majors. Això permet una intervenció proactiva i oportuna, reduint els riscos d’inundacions i la contaminació de l’aigua. A més, aquests sistemes permeten la detecció precoç de contaminants, contribuint a la protecció de la salut pública.

Models hidràulics

Els models hidràulics avançats permeten la presa de mostres i l’anàlisi en temps real dels resultats, així com la detecció de tendències en sistemes d’alerta primerenca. Tecnologies com el 5G que permeten fer càlculs en temps real amb latències de mil·lisegons són clau per a la gestió d’infraestructures crítiques, incloent-hi el telecontrol.

Normes tècniques

La utilització de normes tècniques brinda molts avantatges en la gestió de qualitat en les empreses públiques d’aigua potable i clavegueram.

SEWDEF i la IA en el clavegueram

El nostre servei SEWDEF és un sistema automàtic de detecció de defectes en xarxes de clavegueram basat en intel·ligència artificial i visió artificial. Analitza els vídeos de la xarxa de clavegueram a la recerca de defectes i mostra informació de les condicions i el rendiment del sistema de clavegueram.

Per a saber més sobre el sistema SEWDEF:

Desafiaments per davant

L’estat actual de la indústria d’aigües residuals és de transició i hi ha desafiaments per davant. A Europa, per exemple, és necessari millorar la qualitat de l’aigua dels rius i reduir la quantitat de nutrients i microcontaminants en les aigües residuals.

La gestió del clavegueram enfronta diversos desafiaments que han d’abordar-se per a garantir un tractament eficient i sostenible de les aigües residuals. Aquests desafiaments inclouen l’ús d’energia, problemes de personal, producció de llots, infraestructura obsoleta i límits d’efluents.

Abordar aquests desafiaments abans que es converteixin en un problema real és clau per a l’èxit continu en la comunitat.

Conclusió

La tecnologia millora l’eficiència i la qualitat de la gestió del clavegueram, la qual cosa al seu torn prevenen malalties, reduir costos i protegir el medi ambient.

És probable que el futur del clavegueram impliqui millores tecnològiques per a convertir les aigües residuals en aigua potable, sistemes de recuperació d’aigua neta i tecnologies de recuperació de recursos.

No obstant això, també queden desafiaments per davant que serà necessari abordar.

 

Esperem que t’hagi estat útil aquest article. Si tens entre mans algun projecte d’enginyeria i creus que podem ajudar-te, aquí et deixo l’enllaç on ens podràs contactar i explicar-nos més a prop d’això.