Càmera d’inspecció de clavegueram

La xarxa de clavegueram és molt complexa i delicada, ja que d’ella en depèn el funcionament correcte de la recollida i el transport d’aigües tant residuals, com pluvials i industrials. D’aquesta manera, és molt important disposar de bona tecnologia per poder assegurar un manteniment correcte d’aquesta infraestructura.

En aquest article, estudiarem el paper que juguen les càmeres d’inspecció de clavegueram en aquesta tasca.

Tipus de càmeres d’inspecció de clavegueram

Les càmeres d’inspecció s’introdueixen a la xarxa de clavegueram i permeten recopilar dades sobre el seu estat. No obstant això, no totes les inspeccions de la línia de clavegueram requereixen de les mateixes càmeres, per la qual cosa hi ha diferents opcions al mercat.

Alguns tipus de càmeres d’inspecció de clavegueram són:

  • Càmeres axials. Tenen una posició fixa i consten d’un sistema d’autoanivellació per assegurar que en tot moment es proporciona una imatge vertical.

  • Càmeres panoràmiques i inclinables. Aquestes càmeres permeten més flexibilitat en la inspecció, ja que poden rotar en qualsevol adreça.

  • Càmera de pou de registre. A diferència de les dues càmeres anteriors, aquesta no recorre la canonada, sinó que és baixada a través del pou de registre. L’operari gira la càmera de clavegueram, de manera que s’obté l’estat de la canonada a banda i banda del pou de registre.

A més, aquests dispositius consten de llums per il·luminar el fosc interior de la xarxa de clavegueram.

Inspecció de canonades amb càmera

Algunes de les xarxes de clavegueram de l’actualitat són molt antigues, cosa que les fa propenses a grans deterioraments, de forma que l’entrada d’un treballador per inspeccionar aquests sistemes pot ser perillosa. També hi ha zones on les condicions d’entrada a la xarxa no són accessibles per als treballadors.

Per tal de facilitar aquesta important tasca, i de garantir la seguretat dels treballadors, s’han desenvolupat les càmeres per a la inspecció de clavegueram. Les inspeccions amb aquest tipus de càmeres tenen els següents avantatges:

  • Incrementen la seguretat dels treballadors
  • Estalvien costos, ja que es poden realitzar de manera molt més eficaç que si un treballador hagués d’entrar a la canonada per fer la inspecció manual. A més, evita la realització d’obres per fer la inspecció
  • Aporten suport visual, per la qual cosa els defectes són identificats amb més claredat i precisió, podent donar-ne la localització exacta

 

A aquests avantatges cal sumar-hi el fet que condueixen a l’automatització del procés. Amb una grabació de l’estat de la canonada, es pot utilitzar un software com SEWDEF, que és capaç d’analitzar el vídeo i generar un informe detallat de l’estat de la claveguera.

Això es tradueix en un estalvi de temps humà, ja que no cal que un operari hagi d’invertir el seu temps a mirar la grabació manualment per després lliurar un informe.

Conclusions

Com s’ha vist en aquest article, els avantatges d’utilitzar una càmera per inspeccionar la xarxa de clavegueram són molt grans davant d’una inspecció manual. Les diferents opcions del mercat permeten que es pugui utilitzar la tecnologia adequada mitjançant la personalització de les necessitats de cada infraestructura.

La facilitat de les inspeccions mitjançant càmeres permet que es puguin fer més inspeccions preventives. D’aquesta manera, es pot mantenir un seguiment i prevenir possibles accidents molt costosos de reparar.

La combinació de les imatges gravades per les càmeres d’inspecció de clavegueram juntament amb un sistema de detecció de defectes automàtic com SEWDEF fa que la tasca d’inspecció sigui molt més senzilla, i permet tenir un historial sobre l’estat de les mateixes.

 

Si vols saber més sobre el nostre sistema SEWDEF, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.