Skip to content

SurVue

 

Descripció del Projecte

La formació d’escumes als decantadors i reactors biològics de les EDAR pot suposar un decrement de l’eficiència de depuració de l’aigua i un increment dels costos econòmics que són necessaris per fer front a aquest procés. Per fer front a aquesta problemàtica, el projecte SurVue proposa diverses accions al respecte, la primera d’elles és la realització d’un estudi sobre les causes, el procés i les variables que intervenen en la formació d’escumes en EDARs urbanes, contemplant també les possibles actuacions i estratègies que s’utilitzen actualment per mitigar-la. La segona de les accions es el desenvolupament d’un sistema de detecció i monitoratge d’escumes en EDAR que inclourà tant una part d’elements físics instal·lats a la pròpia EDAR (sistemes de captació i tractament d’imatges) com un sistema d’algorismes d’interpretació de la informació visual generada. La Tercera és la implementació d’un sistema de control automàtic per a la mitigació de la proliferació de les escumes, adaptable segons les necessitats de cada EDAR. Aquest sistema de control podrà ser operat de manera remota a través d’una plataforma web que integrarà tota la informació referent al les variables clau vinculades a la formació d’escumes. La solució desenvolupada al SurVue serà una eina a disposició de les entitats operadores d’EDAR urbanes per tal de reduir costos econòmics i optimitzar el procés de tractament de les aigües residuals.

Logo del projecte:

 

Finançament del Projecte:

Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2023

 

Objectiu

 

La formació d’escumes als decantadors i reactors biològics de les EDAR pot suposar un decrement de l’eficiència de depuració de l’aigua i un increment dels costos econòmics que són necessaris per fer front a aquest procés. Per fer front a aquesta problemàtica, el projecte SurVue proposa diverses accions al respecte, la primera d’elles és la…

 

Període:

Inici: 01/05/2023 Final: 30/04/2024

Coordinador del projecte:

Participants del projecte:

 
 
 
 
Captura desde 2024-06-13 12-00-08