+34934314864

INDÚSTRIA 4.0

Sistemes connectats per a millorar l’eficiència.

Sistemes de control

Sistemes de control

Dissenyem i implementem sistemes de monitorització i control amb sensors i actuadors, processadors, software i firmware. Tanmateix, proveïm de sistemes de comunicació entre sistemes integrats i un servidor.

Visió per computador

Visió per computador

Desenvolupem aplicacions personalitzades de visió per computador, especialment dissenyades per a detectar i identificar característiques d'un procés donat i proveïr d'informació per a la presa de decisions.

Disseny d'algorismes

Disseny d'algorismes

Algorítmia en general, programació i execució al camp general de control automàtic. L'aplicació particularitzada d'aquests algorismes impulsarà els seus projectes de recerca o enginyeria.

Software

Software

Desenvolupament de solucions i productes al camp de les Tecnologies de la Informació tals com Firmware i controladors, processat de dades, integració al núvol o programació d'interfaç d'usuari.

Projectes

Essència Room Heart

Essence Room Heart

Integració i desenvolupament de sensors biomètrics per l'adaptació de l'entorn de l'SPA Caldea mitjançant llums i sons depenent de l'estat dels visitants de l'Spa.

ARNICA Robòtica aplicada a la geriatria

ARNICA

Implementació d'algorismes de visió per computador per a ajudar els metges a establir un diagnòstic per a persones de la tercera edat.

h2020 projecte HERMES

HERMES

Disseny i desenvolupament d'un sistema de monitoreig inalàmbric per a vagons de tren per a la millora del transport de mercaderies granulars.

Perfil 3D de sediments en canonades

Perfil 3D de sediments en canonades

Implementació de sensors novedosos per a la monitorització de sediments en conduccions de clavegueram incloent transmissió diària de dades a un servidor al núvol mitjançant tecnologia 3D.

Projecte ASIR

ASIR

Sistema automàtic de detecció de defectes, adaptant el producte SEWDEF a la normativa danesa. Tanmateix, també som els encarregats de la localització i navegació autònoma del robot d'inspecció.