+34934314864

Essència Room Heart (2017)

Integració de un sensor biomètric que permet canviar l'entorn (llum i so) d'acord a les lectures biomètriques. INLOC va proporcionar el disseny, desenvolupament i implementació de la electrònica, incloent sensors, "embedded systems" i firmware.

Projecte finalitzat.

Essència Room Heart