info@inlocrobotics.com

  • cat
  • es
  • en

Enginyeria

Enginyeria


wlan

Sistemes de control

Disseny i implementació de sistemes de control i monitorització.

  • Sensors i actuadors

  • μprocessadors, μcontroladors, sistemes dedicats

  • Software i/o firmware per monitorització i control

  • Comunicació entre sistemes "embedded" i servidors

Navegació autònoma de robots

Localització i navegació autònoma de robots mòbils

Els nostres algorismes de localització, basats en els darrers mètodes publicats a la literatura així com mètodes especialment dissenyats per cada problema en particular, proporcionaran als seus dispositius una localització precisa en 3D. Tanmateix, tenim una àmplia experiència en algorismes i mètodes de navegació el que permetrà als seus robots assolir la destresa de navegar de forma autònoma. Incloent tècnicas avançades de detecció d'obstacles.

 

Visió per computador

Desenvolupem aplicacions de visió per computador personalitzades, especialment dissenyades per detectar i identificar característiques d’un procés donat i proveir informació per la presa de decisions, per exemple en la detecció de defectes en infraestructures crítiques o la diagnosi mèdica.

Disseny d'algoritmes

Disseny d’algorismes, programació i execució

Algorísmica en general, programació i execució dins el camp genèric del control automàtic. Exemples del que podem oferir són els processos de monitorització, és a dir, la recollida de dades dels sensors, el seu filtrat i tractament específic, fer càlculs i oferir respostes. Algorismes per detectar i aïllar fallades a sistemes complexes, control d’actuadors, etc. L’aplicació particularitzada d’aquests algorismes impulsarà els seus projectes de recerca o d’enginyeria.

Sistemes de control


Navegació autònoma de robots


Visió per computador


Disseny d'algoritmes