Projectes

Robòtica aplicada a la diagnosi en geriatria

INLOC ha estat seleccionat com a soci dins el projecte ARNICA, amb finançament europeu FP7 i que es centra en l’ús de la robòtica per el suport a la diagnosi de persones de la 3ª edat. Per a més informació consulteu la web ECHORD++ o bé contacteu-nos directament. El nostre paper principal dins el projecte és la implementació d’algorismes de visió artificial per tal d’ajudar es metges a establir una diagnosi de forma ràpida i correcta.

Projecte en curs

  • Demo at Vilanova hospital
  • 3D view of a buried pipe 6D mapping

Robòtica aplicada a la inspecció i mapeig de clavegueram.

INLOC ha obtingut un dels prestigiosos contractes “Torres Quevedo” atorgats per el Ministerio de Ciencia a Espanya, amb la finalitat de contractar un doctor per desenvolupar el projecte d’INLOC relacionat amb la inspecció i construcció de mapes del sistema de clavegueram. Desenvolupem algoritmes de localització basats en mètodes d’optimització no lineal probabilística per a proporcionar el posicionat precís dels dispositius usats per la inspecció d’infraestructures enterrades.

Projecte en curs

Detecció i classificació automàtica de defectes en clavegueram

A partir de març de 2016 INLOC està desenvolupant un sistema de detecció i classificació de defectes en clavegueram basat en tècniques d’aprenentatge “Deep Learning”. Fins el moment, hem aconseguit una tasa d’èxit en la detecció de defectes al voltant del 85%, i seguim treballant per incrementar-la.

Projecte en curs

  • A new pipe

 

Principals acords de consultoria

Donem serveis de consultoria experta a CETAQUA, centre tecnològic de l’aigua a Barcelona que depén del grup AGBAR elaborant projectes de recerca en l’àmbit del cicle de l’aigua.